BREEZE OF LIGHT

Tessa Verder

Verschenen: april 2018
Teksten: Jurriaan Benschop, Tamara Sterman
Vormgeving: Mart. Warmerdam
Formaat: 24.5 x 30 cm
Uitgave: 75 fc afb., 144 p., hard cover

35,00 incl. BTW

De mysterieuze fotowerken van Tessa Verder (1967) zijn het resultaat van een zeer gedetailleerde werkwijze: op locatie door haar gefotografeerde landschappen of in de studio gemaakte portretten worden gemengd met fotografische uitsnedes van schilderijen van klassieke meesters zoals de Hollandse Jacob van Ruisdael. Haar werk is verwant aan de sfeer die de Duitse romantische schilder Caspar David Friedrich met zijn werk oproept. Zijn sublieme landschappen met vooral onheilspellende of karakteristieke natuurelementen stellen het gevoel en de beleving centraal. Tessa Verder komt daarbij in haar werk steeds dichter bij de kern van haar kunstenaarschap, dat door Friedrich als volgt werd verwoord: “Een schilder moet niet alleen schilderen wat hij voor zich ziet, maar ook wat binnen in hem leeft.”

Breeze of Light toont een overzicht van haar fotowerken van de afgelopen vijftien jaar en bevat teksten van Jurriaan Benschop en Tamara Sterman. Deze laatste plaatst het werk van Verder in het metamodernisme, een actuele stroming die sinds de jaren negentig in Europa steeds duidelijker vorm krijgt in de kunsten en de filosofie. Het metamodernisme is een reactie op het scepticisme en de ironie van het postmodernisme – dat weer een reactie was op het optimisme en vooruitgangsdenken binnen het modernisme. De houding van metamodernisten is oscillatie, oftewel het voortdurend heen en weer bewegen tussen het moderne geloof en de postmoderne ironie, tussen idealisme en pragmatisme. Sterman: “Naast de inhoudelijke kenmerken in het werk van Tessa Verder dat gezien kan worden als metamodernistisch, is het interessant dat tevens de beeldvorm zo dicht ligt op het concept van metaxis. (–) Door het letterlijk naast, tegen en langs elkaar plaatsen van facetten uit de natuur en uit de cultuur en dat tot een geheel te maken, ontstaat een extra betekenislaag. Aan de ene kant een zintuigelijke beleving, een afgeleide lijfelijke ervaring waarin de mens zich onderdeel voelt van de natuurlijke omgeving. En aan de andere kant de uitnodiging om via de geschilderde verbeelding los te komen van het aardse en sublimatie te vinden in een metafysische realiteit die bestaat voorbij de materiële wereld. De beleving schiet heen en weer tussen dit oneindige en het eindige. De beschouwer bevindt zich in het tussengebied, in-between.”

Bekijk hier het boek: