GEDROOMD LAND

Alice Brasser

Verschijnt: 16 september 2017
Auteur: Rob Perrée
Vormgeving: Mart. Warmerdam
Uitgave: 22 x 24 cm, 150 fc afb., 160 p., hard cover

27,50 incl. BTW

Omdat het landschap in haar werk een grote rol speelt, krijgt Alice Brasser (1965) vaak het stempel landschapschilder opgedrukt. Dat blijkt een simplificatie. Haar concept is genuanceerder en heeft meer lagen. Ze wil niet de werkelijkheid weergeven, ze zoekt naar een gedroomd land, een land dat een bepaalde sfeer of een stemming reflecteert. Enerzijds is het een vlucht uit de werkelijkheid, op zoek naar een omgeving die aansluit op haar stille en verstilde idealen en dromen, om in harmonie te komen met zichzelf. Maar dat arcadisch verlangen is ook een zoektocht naar een wereld waarin onvoorspelbare, spannende of emotionerende dingen gebeuren of gaan gebeuren. Voor het zichtbaar maken van die wereld brengt ze het landschap terug tot een decor voor mensen en menselijke handelingen. Ze maakt het tot coulisse van een verhaal of een toneelstuk.

Filosofe Joke Hermsen plaatst het werk van Brasser in haar boek Kairos, een nieuwe bevlogenheid (De Arbeiderspers, 2014) in een nieuwe stroming: het metamodernisme (nieuwe romantiek, new sincerity). Zij schrijft daarover: “De ‘romantische sensibiliteit’ wordt (..) gekarakteriseerd door het verbinden van ogenschijnlijk tegengestelde polen als eeuwig en vergankelijk, natuur en cultuur, hoop en melancholie. Alice Brasser stelt er belang in om in deze tijden van vluchtigheid en de waan van de dag te kiezen voor contemplatie en te zoeken naar weergave van de gelaagdheid van de ons omringende wereld.”

Gedroomd Land toont een overzicht van haar schilderijen en tekeningen van de afgelopen tien jaar. Het boek (hard cover, 160 pagina’s) heeft 150 fc afbeeldingen. De tekst is geschreven door Rob Perrée.