Werken 2001-2015

Caroline van der Vegt

Verschenen: juli 2019
Auteurs: Nico Out, Dick de Bruijn
Vormgeving: Reynoud Homan
Uitgave: 27 x 20.5 cm, 100 p., full color, hard cover
ISBN: 978-90-78670-61-2

25,00 incl. BTW

Aan het werk van Caroline van der Vegt (1940-2021) ligt geen vooropgezet plan of concept ten grondslag. Het ontstaat al doende, en ten opzichte van haar eigen werk stelde zij zich in zekere zin ook op als toeschouwer. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in de tekeningen. Dit medium leende zich bij uitstek tot spontane invallen, die meteen goed moeten zijn weergegeven omdat corrigeren moeilijk is. Deze spontaniteit leidde in haar geval tot een zeer diverse wereld. Er is niet echt sprake van geabstraheerde vormen, integendeel, juist van een droomwereld met haar angsten en hyperbolen. En dat is juist het spannende, ook vanuit een kunsthistorisch perspectief. Toch is het een misvatting te denken dat de inval allesbepalend is. In de schilderijen is sprake van een afweging tussen de gekozen vorm, de kleur en het gewenste beeld. Hierbij wordt rekening gehouden met de canon van de beeldende kunst. Dit wordt temeer duidelijk als bij nadere beschouwing blijkt dat het de schilderijen ontbreekt aan diepte. Ze zijn plat. Er bestaat geen hiërarchie tussen de geschilderde objecten waardoor een veel abstracter beeld ontstaat dan zich voorshands aandient. Deze indruk wordt nog versterkt doordat de objecten geen samenhangend verhaal willen vertellen, maar juist schilderkunstig bestaansrecht lijken te hebben en daar hun betekenis aan ontlenen.

De kleur zet de toon, creëert sfeer en geeft de personages hun karakter. Caroline van der Vegt gebruikte nogal eens ongebruikelijke kleurcombinaties. Zoals ook de vormen niet aan aan traditionele esthetiek voldoen. De monumentaliteit van de grote tekeningen en de kwetsbaarheid van het gebruikte materiaal maken ze tot meditatieve beelden, indrukwekkende iconen van een ongrijpbare werkelijkheid. Tekens van leven, van denken, van dromen, van verbeelden. En in de intimiteit van de kleine tekeningen openbaart zich de oneindigheid en de variatie van levensvormen, van intenties.

Men zou kunnen stellen dat er een zekere overeenkomst of verwantschap is met kunstenaars als James Ensor of Lucebert, vanwege een vergelijkbare beeldtaal, de verwrongen illusie van de menselijke figuur. Toch doe je haar hiermee in zeker opzicht onrecht aan, een Van der Vegt blijft een Van der Vegt.

Speciale editie: unieke collages

Ter gelegenheid van de publicatie van het boek is er een ingelijste editie van 24 unieke collages te koop voor een speciale prijs van € 350,- per collage (inclusief luxe lijst). Formaat collage: 25,5 x 22,5 cm, gemengde techniek, 2006.

De editie is inclusief boek. Je kunt de collages hier bekijken: collages_Caroline van der Vegt_99 Uitgevers

Ben je geïnteresseerd? Stuur een email naar info@99uitgevers.nl